รูปที่ 3 ด้านขวา

รูปที่ 3 ด้านขวา
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อความที่ 3

...........ถ้าผู้พิพากษานายเดียวของศาลชั้นต้นหรือศาลแขสงจะพิจารณาพิพากษาจำคุกเกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องใผ้พิพากษาซึ่งเป็นหัวหน้าศาลตรวจสำนวนและแอละลงชื่อเป้ฯฮ.๕คณะด้วย

รูปที่ 1 ด้านขวา

รูปที่ 1 ด้านขวา
ประมวลกฎหมายที่ดิน,ประมวลกฎหมายภาษีอากร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญาและการค้าระหว่าวงประเทศ

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

กฎหมาย

ประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา 1 ที่ดิน หมายถึงพื้นดินทั่วไป ห้วยหนออง คลองบึงบาง ลำน้ำ ทะเลสาบและที่ชายทะเลด้วย
หนังสือแสดงกรรมสิทธิได้แก่ 1.โฉนดแผนที่
2. โฉนดที่ดิน
3. โฉนดตราจอง
4. ตราจองที่ตราว่าได้ประโยชน์แล้ว
มาตรา 2

ไม่มีความคิดเห็น: